Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: pentecost
Категория: Лични дневници
Прочетен: 764503
Постинги: 139
Коментари: 290
Гласове: 350
Постинг
24.07.2012 00:15 - Израел e църквата
Автор: pentecost Категория: Лични дневници   
Прочетен: 4730 Коментари: 3 Гласове:
1

Последна промяна: 23.07.2014 09:41

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

В Деяния 15:16-18 ап. Яков цитира и коментира Амос 9:11-12 като ясно казва, че това пророчество се изпълнява СЕГА - в Новозаветната църква, когато етническите евреи и езичници съставляват един нов народ - Израел. Това не е "заместване" на Израел с църквата, просто църквата Е Израел.

Няма как да разделим Амос 9:11-12 от Амос 9:14-15, както някои правят - темата е една и съща.

Според НЗ тук НЕ се говори за възстановяването на етническия Израел в земята му.

Разбирам, че понякога сме скептични към подобни "пред-образни" тълкувания, но в случая то е направено чрез Светия Дух.

В Деяния 15 не се обясняват два етапа на изпълнение на едно пророчесто. Там пророчеството от Амос 9 се тълкува по един нов начин, а именно:

1. Обяснява се кой е Израел - ап. Яков казва, че Амос 9 не говори за етническия народ, а за тези евреи и езичници, които вярват в Исус Помазаника. Това е повдигането на “падналата Давидова скиния” сега “отново посетена от Господа”. Паднал е народът на Израел. Сега е вдигнат. Няма никакви основания да твърдим, че ще има друг Израел, (различен от този, за когото говори Яков), за когото това ще се изпълнява някога по съвсем друг начин.

2. Стих 13 не започва нова тема – цялата секция има една тема – бъдещото възстановяване на Израел. Стих 11 използва определен вид паралелизъм, характерен за еврейската поезия, на която са писали пророците – в случая мисълта от стих 11 е продължена и е доразвита. Това не са две различни пророчества, а детайлизиране на вече даденото с общи щрихи в стихове 11-12.

3. Пред-образното изпълнение трябва да ни подскаже, че няма нужда да насилваме всеки детайл към буквално изпълнение. Но дори да решим да настояваме за земята, дадена за вечно наследство на Израел според обещанието, НЗ отново ни дава отговорът – този път в Римляни 4:13, където ап. Павел интерпретира обещанието за земята на евреите като единствено ПРЕДОБРАЗ на целия свят, който е наследството на църквата, в случая отново представена като Израел – Авраамово потомство. По този начин всичко си идва на мястото.

4. Още нещо – пророк Амос пророкува за северното царство т.е. 10-те отделили се племена. Те са изгубени като родословие и никога не се завръщат в земята си. Няма как да разглеждаме съвременната държава Израел като изпълнение на това установяване в земята, за което говори Амос.

Накрая – аз не виждам причина да очаквам някакво бъдещо поетапно изпълнение на “втора фаза” от текста от пророк Йоил, цитиран в Деяния 2. Аз го виждам като изцяло изпълнен.

Не казвам, че не може да има поетапно или даже неколкокртано изпълнение на пророчество по принцип, а просто, че не виждам конкретно тези като такива.

Не смятам, че обещанията към Израел преминават върху църквата. По-скоро, че църквата Е Израел – Божият народ. Според мен това учение е много ясно и неоспоримо показано в Новия Завет. Пасажи като Римл. 4 – Авраамови потомци са не тези по плът, а тези по вяра. Гал. 4 – вярващите са Авраамово потомство и наследници по обещание. Римл. 9 – израилтянин не е този, който е роден по плът, а който вярва. Може да имаш необходимия етниечески произход, но това не е достатъчно. Исмаил и Исаак имаха един баща, но обещанието на завета не беше с Исмаил. Исав и Яков имаха един и същ баща и една и съща майка, бяха родени по едно и също време, но Исав не беше под завета. Откр. 2:9 – етническите израелтяни, които клеветят християните не са юдеи, а са “синагога на сатаната”. Деяния 15 – ап. Яков нарича Израел църквата, която е народ от вярващи в Исус евреи и езичници.

Няма ново понятие за Израел. Просто Божият Израел никога не е бил чисто етническо понятие. Tова не означава, че Библията не нарича етническите евреи Израел, но това вече е друга тема.

Пак повтарям, не виждам "прехвърляне" или "заместване" - имаме народът на Израел с начало Авраам и състав евреи и езичници вярващи в Христос.

Може би единствената дребна добавка е, че не съм убеден, че езичниците са присадени към Израел "по плът", а не към Израел "по вяра", който е истинският Божий Израел.

Mного e вероятно ап. Павел да обяснява кой всъщност е имал предвид Бог, когато е говорел за потомци на Авраам - не просто тези, които са физически потомци, а тези, които упражняват вяра се смятат за потомци. Това са истинските потомци на Авраам. Останалите просто не могат да се смятат за деца на Авраам и за част от Израел – понякога дори от физическа гледна точка - подобно на потомците на Исмаил и Исав, които никога не са били виждани от самите евреи като евреи, макар общият физически произход да е бил добре известен.

Тези стихове подкрепят това, което казвам:

"Обаче не че е пропаднало Божието слово; защото не всички онези са Израел, които са от Израел; нито са всички Авраамови чеда, понеже са Авраамово потомство; но “в Исаак, казва Бог, ще се наименува твоето потомство”. Значи, не децата, родени по плът, са Божии деца; а децата, родени според обещанието, се смятат за потомство." Римляни 9 : 6 - 8

Струва ми се, че заветът чрез Мойсей касаеше Израел като нация т.е. вярващ и невярващ влизаха под него – със следващите от това благословения и проклятия. Той наистина е завет, свързан с този с Авраам, но в същото време е различен както ап. Павел доста ясно коментира в Галатяни. Освен това смятам, че заветът съдържа в себе си много предобрази, които намират своето цялостно реализиране и смисъл едва в Христос – както писах земята е една от тях (Римл. 4:13; виж и дискусията върху Амос).

Обрязването беше белег за влизане под завета с Авраам – СЗ е много ясен. Въпреки това НЗ добавя още две неща : (1) Не всички обрязани на практика са под завета – Исав, Исмаил, децата на Авраам от Хетура изобщо не могат да се смятат за евреи, макар че бяха обрязани. (2) Обрязването се явява единствено символ на обрязването на сърцето (Фил. 3:3;). Това показва, че влизането под завет и името евреин НЕ МОЖЕ да се базира единствено на обрязването (и между другото на етноса) както Римл. 2:25-29 прави много ясно – това е още един текст добре илюстриращ идеята ми.

В тази връзка Кол. 2:11-12 е много интересен текст, който според мен казва, че в момента аналог на обрязването е кръщението.

Ето защо не смятам, че има противоречие и че Римл. 2 не е фигуративно.

1. В Библията думата евреин се използва в два смисъла (а) физически потомък на Авраам и (б) човек влязъл под завета на Авраам чрез вяра.

2. Сам по себе си заветът с Авраам от самото начало възнамерява общност по-широка от етническите евреи. Но Бог започва да работи с етнически евреи, за да достигне до целия свят. Самият Христос е евреин по плът.

3. Част от тази работа включва свидетелство чрез Израел като народ. Когато Бог им се открива и сключва с тях завет чрез Мойсей, се оказва на практика, че (а) и (б) до голяма степен съвпадат. Не всички етнически евреи са “истински” евреи, но болшинстовто от “истинските” евреи са етнически евреи. Казвам болшинството, защото винаги е имало възможност етнически “чужди” хора да се присъединят към народа на Израел на основата на вяра. Известни примери са Рут, Раав, Сепфора и т.н. Но дори тогава те се сливат с и асимилират от етническия Израел. Божието откровение е било дадено на етническия Ирзаел като цяло, така че той е включвал в себе си и истинските наследници на обещанието на Авраам.

4. Понеже Израел се проваля в своята задача да бъде “светлина за народите” до времето на Христос двете групи дълго време остават припокриващи се.

5. Когато идва Христос положението радикално се променя. Павел описва това много ясно в Ефес. 2:11-14: Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани - с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, в онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израелевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше"

Забележете
, че понятията, които използва Павел са точно тези, за които говорим. Сега вече наследниците на обещанието на Авраам за първи път са хора, които могат да са различни от етническия народ Израел – езичници, които няма нужда да станат евреи, за да бъдат познати на Бога и наследници на Авраамовото обещание.

6. Точно в този момент на преход, ново разкриване и “разширяване”, ап. Павел пише към римляните. И сега той вече може да дефинира понятието “евреин” на базата на завета с Авраам както прави ясно в гл. 4 и 9. Другото място, където набляга на това е Галатяни – където отново се налага да подчертае, че езичниците няма нужда да станат евреи, за да имат достъп до обещанията. Павел отново подчертава, че човек участва в завета с Авраам чрез вяра.

7. Това е причината да смятам, че тук Павел разграничава чисто етническия от “истинския” Израел, подчертавайки, че второто понятие не е свързано с етноса. Но понеже до този момент двете понятия са съвпадали, не ЧАСТ, а ВСИЧКИ “истински” евреи досега са били под Мойсеевия закон. Езичниците-наследници са току-що появила се реалност - благодарение на Христос, което позволява на Павел да се изрази по начина, по който го прави.

Има още много неща, които могат да се кажат – например да се проследят нещата от обратната страна – НЗ не казва само, че църквата е Израел, но и че Израел е църквата (напр. Деян. 7:38) или че църквата е Божия народ (1 Петър 2:9-10) – съвсем същите думи казани на Израел в Изх. 19:6, или начина, по който Исус “предефинира” Израел като избра 12 апостоли – ясна аналогия с 12 патриарха и т.н.

В заключение ще кажа, че не смятам, че Бог е отхвърлил Израел като нация. Според мен Бог никога не е преставал да работи с етническите евреи, продължава да го прави днес и ще продължи да работи с тях и в бъдеще (бел. ред. както с всяка друга нация). Дали очаквам масово обръщане на евреите към Христос в бъдеще? Не съм сигурен.

Материалът е написан от Радо Марчев под формата на коментари във Фейсбук.
===========================================================
Коментар от pentecost:
За мен земята обещана на Авраам в СЗ е предобраз на земята, която Бог обеща на вярващите, че ще наследим в новозаветно време. Нали идеята е, че ще царуваме тук на новата земя с нашия Господ, за какъв Израел говорим. Радо Мирчев много добре го обясни в статията. Става видно, че дори самите апостоли даже не са тълкували пророчествата, че се отнасят за етнически Израел в плът, а за църквата. Въпрос на разбиране.

Може да обобщим, че в СЗ евреите са предобраз на Божия народ от вярващи, което се изпълнява сега в НЗ. Божият народ не е вече на етнически принцип, а на верски. Може да си евреин по плът, но ако не вярваш в Христос, не си част от Божия народ. Няма два народа на избраните - евреи и не-евреи, всички сме едно в Помазаника Исус. Всеки, когото Бог е призовал и той се е отзовал, става част от Божия народ без значение от етническия му произход. Вчера точно четох Павел, цитираше Хозеа мисля, който казва, че много малък "остатък" от юдеите ще се спасят, защото ще повярват в Месията, другите, които го отхвърлиха, ще погинат. СЗ премина, защо да се връщаме към Него? Израел, Сионовата дъщеря, е Църквата. Няма два Израела - един държавата Израел, физически, и друг Църквата - духовен, както месианските юдеи се опитват да го пробутват. Израел винаги е бил един - на вярващите в Единия Бог и не е било предназначено да обозначава географско понятие на населено място, Бог е бил против това. Идеята е била за общност, която следва и изпълнява Божието Слово (тогава Мойсеевия закон).

Отделно това, нека изясним един друг въпрос.
Много хора бъркат и взаимозаменят "евреин" с "юдеин", което е неправилно. Идеята за етнически евреин и еврейска нация възниква едва презз 19век. В древността юдеин е означавало вярващ в единия истинен Бог (на Аврахам, Ицхак и Яков), обратното на езичник и идолопоклонник. Още тогава е имало египтяни, сирийци, всяакакви, които са приемали юдейската вяра и никой не ги е делял от останалите. Хазарите, които са тюркски, а не семитски народ, са приели юдаизма през ранното средновековие и са се водели юдеи, та така до ден днешен. Т. нар. Ашкенази в източна Европа са именно такива и по етнически признак нямат нищо общо с древните палестински израелтяни, от които и досега не е открита съответстваща ДНК, дори сред Сафардите. Някои предполагат, че именно днешните палестинци са наследници на древните израелтяни, само че приемайки исляма през 7-8век, са се арабизирали и изгубили своята идентичност. Аз също го виждам така. Но дори и днес ако един етнически евреин приеме християнството, той автоматично вече не е юдеин/израелтянин и няма право да се завърне в Израел. И обратното, ако един руснак приеме юдаизма, макар и да не е етнически евреин, има право да емигрира в Израел. Затова да се говори за етнически Израел е малко нелепо. Пак опира до вярата, която изповядваш, а не до произхода. Това е от мен.
Гласувай:
1
01. maranatha - Проблясъци на здрав разум
24.07.2012 18:52
Християнският ционизъм не е донесъл нищо добро на евангелските църкви. Учението, че Бог е възстановил буквалният Израел и сега го благославя и след така нареченото тайно грабване 144 000 девствени евреи ще разпространяват евангелието, не е били познато на християнския свят близо 19 века и половина. Евангелистите предпочитат да вярват на митове и легенди, вместо да приемат, че в Новия завет Божият народ се състои от всички вярващи в изкупителната жертва на Христос, оправдани чрез вяра и осветени чрез Св. Дух. Не забелязвам евреите да попадат в тази категория. Освен това никъде в Новия завет няма нито намек, че спасението е чрез гени, а не чрез вяра в Исус Христос.

За съжаление евангелистите не могат да отговарят на следните въпроси:
Как определят кой е етнически евреин?
Как е възможно юдаизирани племена като хазарите, които са преобладаващото мнозинство от днешното "еврейство", да имат претенции към светите земи, след като никога не са живели там?
Защо мълчат за палестинците, след като голяма част от тях са етнически евреи, приели исляма през 7 и 8 в. - За справка: книгата на Шломо Занд "Изобретяването на еврейската нация".
Как обясняват факта, че държавата Израел е създадена от тайни общества, които векове наред се борят за унищожаване на християнството?
Защо си затварят очите за това, че "Възстановеният Божи народ" хули християнската вяра, пребива християнски мисионери и се гаври с християнските ценности в израелските медии?
цитирай
2. pentecost - maranatha, за съжаление
24.07.2012 19:06
си много прав. Тези коментари бяха направени именно по време на една ожесточена дискусия във ФБ между предимно евангелски християни и някои православни. Учуди ме, че сред българските евангелисти преобладават ционистите, но вероятно голяма роля за това играят американските църкви-майки, които са предимно ционистки. Поради това именно компилирах коментарите за тази статия да ги има изложени на едно място. Има и още доста какво да се каже и изтълкува от НЗ по въпроса за Израел, но на първо време това дава начални насоки.
цитирай
3. penchoan - В Деяния 15:16-18 ап. Яков цитира и ...
26.07.2012 09:06
В Деяния 15:16-18 ап. Яков цитира и коментира Амос 9:11-12 като ясно казва, че това пророчество се изпълнява СЕГА - в Новозаветната църква, когато етническите евреи и езичници съставляват един нов народ - Израел. Това не е "заместване" на Израел с църквата, просто църквата Е Израел.

Това е една безсмислица. Израел и евреите нямат нищо общо с Новия завет.

Израел означава паднал народ, излязъл от Рая, наричан още Божие царство.
“Защото ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас (юдеите) и ще се даде на народ, който принася плодовете му.” Матея 21;43

Евреите все още имат шанс да се спасят, ако отправят молитви към Христос. Ако не приемат християнството, те са обречени на изчезване.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене