Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: pentecost
Категория: Лични дневници
Прочетен: 627842
Постинги: 130
Коментари: 280
Гласове: 264
Постинг
30.09 18:02 - Един Бог и Един Господ - втора част
Автор: pentecost Категория: Лични дневници   
Прочетен: 170 Коментари: 7 Гласове:
2

Последна промяна: 02.10 20:15


Продължаваме със следващите 50 аргумента.

51. Защото същият този апостол (Павел) казва "но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос." 1 Кор. 15:57
*

52. Защото се казва, че "за слава на Бога Отца", "всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ." Фил. 2:11
*

53. Защото Писанията потвърждават, че "Христос не присвои за Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Онзи, който Му е казал:

Ти си Мой Син, Аз днес Те родих“" Евреи 5:5

Славата на Помазаника му е дадена от Отца.
*

54. Тъй като изрично се твърди, че Бог е дал на Христос Откровението, което после е било изречено пред автора на Апокалипсиса, сиреч Йоан. Откр. 1:1
*

55. Защото апостолът говори за Христос само като за образ на Бога, "Който е образ на невидимия Бог" Кол. 1:15 и 2 Кор. 4:4

Би било абсурдно да се каже за някой, че е образ сам на себе си.
*

56. Защото Христос е обявен за "първороден преди всяко създание" Кол. 1:15
*

57. Защото за него се казва, че е "Начинателят на всичко, което Бог е създал." Откр. 3:14
*

58. Тъй като Писанията потвърждават, с толкова много думи, че "виждаме Исус, Който е бил направен малко по-долен от ангелите” Евреи 2:9

Може ли Бог да стане по-низш от творенията си?
*

59. Защото Петър заявява, че Христос прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“ " 2 Петър 1:17
*

60. Тъй като е необходимо да се представи, че Спасителят на човечеството трябваше да се оприличи във всичко на братята Си" Евр. 02:17
*

61. Защото в Посланието към евреите Христос бива сравняван с Мойсей по начин, който би бил неблагочестив, ако беше Върховен Бог.

"Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от Моисеевата” Евреи 3:3
*

62. Защото той е представен като слуга, избран, възлюбен от Бога, и получател на Божия дух. "Ето Моя Слуга, Когото избрах, Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми. Ще положа Духа Си на Него и Той ще възвести съд на народите" Мат. 12:18
*

63. Тъй като самият той изрично заявява, че като следствие от това, че е вършил дела угодни на Отца, Отец е бил с него и не го е оставил сам. "И Този, Който ме е пратил, е с Мене; не Ме е оставил сам, защото Аз върша винаги онова, което Му е угодно." Йоан 8:29
*

64. Защото се казва, че "Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците." Лука 2:52
*

65. Защото той говори за себе си като за един, който е получил заповеди от Отца. "Отец, Който Ме изпрати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря." Йоан 12:49
*

66. Защото той е представен като подчинен на Отца и като "послушен до смърт." Фил. 2:8

"И така, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец." Йоан 12:50

"както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов." Йоан 15:10
*

67. Защото Христос "чрез страданията Си Той се научи на послушание ", и чрез страдания беше направен съвършен от Бога. Евреи 5:8
*

68. Защото в Писанието се говори за него като за първороден между много братя. Рим. 8:29 Има ли Бог братя?
*

69. Защото Христос нарича всички, които се подчиняват на Бога, свои братя. "Защото, който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка." Мат. 12:50
*

70. Защото той предлага на вярващите подобнa издигнатост и почит, каквито самият той има с Отца.

"На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол." Откр. 3:21
*

71. Понеже Бог, в последните дни, ни говорѝ чрез Своя Син и го определи за наследник на всичко. Евреи 1:2
*

72. Защото Христос е назован първороденият от мъртвите”. Откр. 1:5
*

73. Защото е заявено, че Бог го е възкресил от мъртвите.

"Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели." Деяния 2:32; Рим. 10:9
*
74. Защото Бог изля върху апостолите и вярващите Святия Дух чрез Исус Христос. Тит 3:6
*
75. Защото причината, пради която Святият Дух не е бил приет по-рано, е, че Исус не беше прославен.

"защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил." Йоан 7:39
*
76. Защото се потвърждава, че Христос e бил възвисен от Бога за Началник (Принц) и Спасител. Деяния 5:31
*
77. Защото Бог е направил същия този Исус, който беше разпнат, както Господ, така и Помазаник (Христос). Деяния 2:36
*
78. Защото Бог му даде име, което е над всяко име. Фил.2:9
*
79. Защото Христос е бил определен от Бога за Съдия на живите и мъртвите. Деяния 10:42
*
80. Защото Бог ще съди тайните дела на хората чрез Исус Христос. Рим. 2:16
*
81. Защото целият съд е предаден на Сина от Отца. Йоан 5:22
*
82. Защото нашият Спасител основава важността на своя съд единствено върху обстоятелствата, че съдът, който въздава не е само негов, но и на Отца, който го е пратил.

"И ако съдя, Моят съд е истинен, защото не съм сам, но Аз съм с Отец, Който Ме е изпратил. " Йоан 8:16
*
83. Защото се казва, че когато беше приет на небето, той "седна отдясно на Бога". Марк 16:19

84. Защото Св. Павел твърди, че Христос, още от възнесението си, "живее за Бога" и "живее чрез Божията сила", Рим. 6:10; 2 Кор. 13:4

85. Защото е заявено за Христос, че "Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Онзи, Който Му е подчинил всичко, за да бъде Бог всичко за всички." 1 Кор. 15:28

86. Защото апостол Йоан твърди, че "Никой никога не е видял Бога" в Йоан 1:18;  което не би било вярно, ако Христос беше Бог.
*
87. Защото в пророчествата на Стария завет, които се отнасят към Христос, за него се говори като за същество, различно от Бога и по-нисшестоящо от него. Втор. 18:15; Йоан 1:45
*


88. Защото евреите никога не са очаквали, че техният Месия, ще бъде друго същество, освен такова, което е различно и по-нисшестоящо от Бога. Все още нямаме доказателства от Библията, нашият Спасител да е намеквал, че това тяхно очакване е било погрешно.
*

89. Защото от Писанията не е видно - освен в два случая - евреите някога да са се противопоставяли на нашия Спасител за това, че е претендирал да е Бог или равен на Бога; имайки предвид, че ако беше обичайно за него да приема такава идентичност или равнопоставеност с Бога, в разговора му с един народ, толкова силно привързан към доктрината за Божието единство, той щеше да се окаже въвлечен във вечен спор с тях по този въпрос, следи от което трябваше да се появят в Новия завет (но не са).
*

90. Защото в тези два случая, когато бива обвиняван – в първия, че се прави на Бог, а във втория - че се прави равен на Бога, Помазаника категорично отрича и двете обвинения. В отговор на обвинението, че се приема за равен на Бога, той незабавно казва:

"Синът не може да прави нищо от Себе Си, а върши само това, което види Отец да прави. Понеже онова, което Той прави, това прави също и Синът.“ Йоан 5:19

"Аз не мога да правя нищо от Себе Си." Йоан 5:30

А като отговор на обвинението, че прави себе си Бог, той се обръща към евреите по същество по следния начин: Собствените ви Писания наричат Мойсей бог и вашите съдии богове; Аз със сигурност не съм по-нисш от тях, но аз не се наричам Бог, а само Божи Син. Изход 7:1, Йоан 10: 34-36
*

91. Защото, ако неговите непосредствени ученици вярваха, че Той е Всемогъщият, щяха ли да станат толкова близки с него, да спорят с него, да го предадат, да се отрекат от него, да избягат от него и да го оставят да бъде влачен до кръста? (Едва ли.)
*

92. Защото апостолите, след като бяха изпълнени със Светия Дух в деня на Петдесетница, не проповядваха, че Помазаника е Бог, но проповядваха учение, което беше съвсем несъвместимо с такава доктрина. Деяния 2:22; 13:23; 17:3,31; 22:8
*
93. Защото няма доказателства, посочващи първите християни някога да са си навлекли упреци към идолопоклонство от страна на юдеите, както би трябвало да бъде, ако вярваха и поучаваха, че Син, както и Отец, са Йехова; макар да е пословично известно, че именно този упрек е сред най-честите юдейски обвинения срещу християните откакто Троицата се е превърнала в доктрина на Църквата.
*
94. Защото има седемнадесет пасажа в Новия завет, в които Отец е титулуван като един или единствен Бог, докато няма нито един пасаж, в който Синът да е така титулуван.
*
95. Защото има 320 пасажа, в които Отец е абсолютно и във висша степен наречен Бог; докато няма и един такъв, в който така да е наречен Синът.

96. Защото има 105 пасажа, в които Отец е назоваван Бог, с особено възвишени звания и епитети, докато Синът не бива назоваван така.

97. Защото има 90 пасажа, в които се заявява, че всички молитви и хваления трябва да бъдат отправяни към Него (Отец) и че всичко трябва в крайна сметка да бъде насочено към Неговата чест и слава; докато за Сина такива твърдения не се правят.

98. Поради 1300та пасажа в Новия Завет, в които се споменава думата „Бог“, нито една от които не намеква непременно за съществуването на повече от една личност в Божеството или че това е някой друг освен Отец.

99. Защото пасажите, в които за Сина е положително заявено или съвсем ясно се подразбира, че е подчинен на Отца, че неговото същество произлзиа от Него, че получава от Него своята божествена сила и действа във всичко изцяло според Неговата воля, наброяват над 300.

100. Защото, накратко казано, върховенството на Отца и по-ниското положение на Сина, е простата, неподправена и актуална доктрина на Библията; докато доктрината за тяхното равенство или идентичност е облечена в мистерия, обременена с трудности и зависеща, в най-добрия случай, от няколко пасажа за подкрепа.
Гласувай:
2
01. oia - С риск да Ви разгневя--относно т...
01.10 02:58
С риск да Ви разгневя--относно тройчността---това е ЙЕРАРХИЯ, а не неясни и невежи обяснения. И, който говори за заповеди, съд и страдания--май се е захванал за опашатия. Обяснението за Христос, като Помазаник--е кощунствено. Не коментирам Исус, а Христос. Библейските увъртания са за невежите, наречени стадо. Истината е далече от библейските нескончаеми локуми.
Синът не е това, което библията дъфче в опитите си да го представя за богочовек, Всичко има конкретни обяснения, които са извън всякакви
Яхвета, Йеховета и т. н. Вярата не е библейска представителност, нито религиозна принадлежност. Вярата е заложена априори в човека и не търпи външна натрапчивост. Бих си позволила да попитам---написаното в библията
за кой от трите субекта е; индивид, личност или човек. Нищо лично,
само едно различно разсъждение--извън клишето. Темата е огромна,
а между другото---има ли разлика между ангели и архангели ?????цитирай
2. pentecost - Благодаря за включването, oia, но
01.10 09:54
признавам, че почти нищо не разбрах от това, което сте написала, защото ми се видя твърде нелогично и разпиляно, а и доста емоционално. Разбрах само, че първо - не сте библейска християнка, и второ - имате доста объркани и несистематизирани либерални философско-религиозни възгледи, които все още ви отдалечават от истинската вяра. Това, разбира се, не е проблем, защото все пак всеки е започнал отнякъде някога и се е развил било нагоре или надолу. Надявам се да откриете един ден истинската вяра.

Понеже от коментара ви разбрах само последния въпрос, в който питате дали има разлика между ангели и архангели, ще ви отговоря - Да, има. По-нататък ще публикувам отделен постинг за ангелологията и там ще обясна подробно. Ако решите, може да прочетете материала, който се надявам до 2-3 месеца да публикувам. Иначе, продължавайте да търсите и да се образовате. Това е, което мога да ви кажа засега. Хубав ден.
цитирай
3. vandela007 - Здравей!
04.10 19:12
Прави впечатление, че създателят на този материал не прави разлика между Бжия Син и Човешкия Син.
Естествено е, че като човек на земята Исус Христос е напълно зависим от Бог Отец и това не е никакво доказателство, че Исус не е Бог.
цитирай
4. pentecost - vandela007,
04.10 22:40
благодаря ти за коментара. А според теб, Исус след като се възнася ли става Бог, или е бил и преди това? Защото реално преди да се роди Исус на земята не е имало такава личност. Ти как го виждаш?
цитирай
5. vandela007 - Как така
24.10 17:38
"Не е ималотакава личност"! А кой създаде света!
В Колос.1:15-17 се казва: "15. в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
16. понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
17. и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява." - първороден преди всяко създание,създал небето и земята...!
В Йоан 1:1-5 и 10 се казва същото!
Йоан 17:5 - също!
Евреи1:2,5,8 - също; даже в 8-ми стих Отец нарича Сина Бог!
Псалм 22 е пророчество за Сина!
И въобще в целия Стар завет могат да се намерят препратки към личността на Божия Син.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене